All for Joomla All for Webmasters
Close
p1apo8q9j21u9518hfg3a1o63ud44-16

Lobsang Kyizom - TIBET

187 Responses to Lobsang Kyizom – TIBET

 1. Yangchen

  All de best👍🏻👍🏻👍🏻

 2. Tashi Tsering

  Good luck and work hard ..

 3. Tsering namgyal

  Hi every one ,
  I am one of Tibetan and from bir , himachal pardesh and I fully supported for Lobsang kyizom lak because she has everything which should be need one of miss Asia 2016. so, that’s why I am supporting to she and thanks for reading ……..

 4. Ngawang Tenzin

  She is the best☺☺

 5. Ngawang Tenzin

  She should be the first runner up miss asia 2016

 6. Ngawang Tenzin

  Thats gorgeous

 7. Tenzindorjee

  Very nice and good

 8. Zeina

  All the best! 😘

 9. Tsering Norbu lama

  Good luck

 10. Tenz

  All the best and shines like a diamond.

 11. T .GELEK

  SHE IS VERY NICE GOOD LOOKING BEST OF LUCK.

 12. Nam cho

  I am supporting her because even though she was born in exile but she proudly carrying her country TIBET.good luck Lobsang Kyizom la.we really proud of you:)

 13. Tenzin

  Hi sister best of luck for the competition. Here I am exerting my full strength for you to win this thing

 14. Tenzin Tashi

  All the best dear

 15. Sangyal

  ཁྱོད་རང་ཨེ་ཤ་ཡའི་མཛེས་མའི་འགྲན་སྡུར་ལ་ཞུགས་པར་དགའ་བསུ་ཡོད། ལྷག་ཏུ་ཁྱོད་རང་དཔེ་ཀློག་ལ་དགའ་བ་དེར་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ། ཁྱོད་རང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་སྨོན། བོད་རྒྱལ་ལོ།

 16. Ngodup

  I love miss Tibet

 17. Lhakpa Sonam (green house captain)

  Keep it up..go forward n God bless u….

 18. Tsering Choekyap

  Tibet is beautiful
  So are Tibetans

 19. pulsing

  tashi delek

 20. ngawang

  Make us proud

 21. པད་མ་རྡོ་རྗེ།

  བློ་བཟང་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས།
  ཁྱོད་ལ་ལམ་ལྷུང་ཡོང་བར་སྨོན།

 22. Kunsangdechen

  I ‘m tremendously proud of your courage to challenge among many other countries. You totally deserve the title of Miss Asia and I hope you stay calm in the process of this journey .
  It will be a tough road but you can truly prove your beauty with brain ..
  Good luck

 23. Wow.. so pretty.. deserves crown

 24. Sar

  She is beautiful and peaceful mind , I think she is the one miner

 25. dugtso [sabrina zhoucuo]

  beautiful girl , i vote you

 26. I am strongly support for you and you will be miss Asia if you had more confident than others.

 27. dugtso [sabrina zhoucuo]

  Beautiful girl i vote you are the miss asia.

 28. Dugtso [sabrina zhoucuo]

  Pretty girls

 29. Ngawang

  All the best

 30. Chemi Tsering

  Good luck

 31. Ngawang

  I hope you win

 32. Ngawang

  ཨེ་ཤ་ཡེ་མཛེས་མའི་འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་པོ་རག་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ཡོད། བོད་རྒྱལ་ལོ།

 33. ཤུགས་བརྒྱབ་ཤོག་ཨ་ཡག་པོ་འདུག་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བའི་ནང་ནས་དེ་འདྲི་གོ་སྐབས་རག་དུས་ཡག་པོ་རེད

 34. yeshi

  ང་ཚོ་གངས་ཅན་པའི་མཛེས་མ་འགྲན་བསྡུར་ནང་རྒྱལ་ཁའི་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བའི་སྨོན་འདུན་དང་། གངས་ཅན་པ་མཛེས་མ་རྒྱལ་ལོ། བོད་རྒྱལ་ལོ།།

 35. Shakya

  Really nice and beautiful

 36. Jampa Wangden

  I hope u will get chance

 37. Jampa Wangden

  ཁྱེད་རང་ལ་མཛེས་མའི་དབུ་རྒྱན་འཐོབ་པའི་རེ་བ་མཆིས། དེར་ཞུགས་པར་དགའ་བསུ་དང་བསྔགས་བརྗོད་གྲངས་མེད་ཡོད། བོད་མ་བརྗེད་པ་གནང་རོགས།

 38. Hongshan Ying

  beautuful

 39. Wangchuk

  བོད་སྐད་གཙང་མ་རྒྱབ་གི་ཡོད་པ་ནོའོ་ཝེ་གླུང་ཕྲིན་ནས་ཐོས་སོང་དགའ་པོ་བྱུང་ཁྱེད་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པའི་བཀྲིས་སྨོན་འདུན་ཞུ།

 40. Tsewang Yeshey

  All the best of luck

 41. Tsewang Yeshey

  All the best of luck…

 42. ཁྱེད་ལ་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་

 43. Ngawang D

  Good luck for you Lobsang Kyizom and I am very pleased that you participated in Miss Asia 2016 and also hope you will win the first runner

 44. lhundrup

  བཀྲིས་བདེ་ལེགས།

 45. Thank you for standing and raising our Country name around the world. All the very best and hope n pray that u will win.
  May god bless u…

 46. བློ་བཟང་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་བཀྲིས་བདཻཌ་་་་་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཤོག།
  All the best!!!

 47. བཞག་པ་༜བློ་བཟང་།

  ཁྱེད་ཉིད་མཛེས་མའི་འགྲན་བསྡུར་ཞུགས་པར་དགའ་བསུ་དང་། མཛེས་མའི་དབུ་རྒྱན་རག་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། གལ་ཏེ་ཐོབ་པའི་ཉིན་དེ་དང་དུས་དེར་བོད་རང་གི་སྐད་དག་མས་བསྐྱོན་རྒྱུ་མ་བརྗེད་པ་གནོངས།

 48. Tenzin lobsang

  དགའ་བསུ་ཞུ། བོད་རྒྱལ་ལོ། ཁྱེད་རང་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འོངས་པར་ཤོག།

 49. Rinchen Dorjee

  Free Tibet

 50. Tenzin Dasang

  Go Tibet….Proud to see u in this V big Platform.

 51. Jigmeking

  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབ་ཅིག་ཁྱེད་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།

 52. Sonam

  བྱ་བ་ལམ་འདྲོ་ཡོང་བར་ཤོག

 53. བློ་བཟང་སྐྱིད་འཛོམས་རང་ལ་ལན་ཡོང་བ་སྨོན།

 54. I’m happy to see you being represented of Tibet in Asia , all the best !

 55. པདྨ་མཚོ།

  བློ་བཟང་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས། ཁྱེད་རང་གིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཀྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།

 56. དེ་འདྲའི་འགན་ཞུགས་ཁྲོད་ཚུད་ཐུབ་པར་བསྔགས་བརྗོད་གྲངས་མེད་ཞུ། ཁྱེད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་ཤོག

 57. འབྲོག་བུ།

  ཚད་ལྡན་གྱི་མཛངས་ཞིག་འོང་བའི་རེ་སྨོན་དང་བཅས།

 58. འཇིགས་མེད།

  བུ་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་རླུང་རྟ་དར་ཞིང་བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་སྨིན་འངུན་ཞུ།

 59. Hi thank you. Hope you will win

 60. Hi Kyizom
  Thank you
  All the best, you are the best from all others. I believe you will win.

 61. Nyen

  རྒྱལ་ཁས་ཁྱེད་ལ་སྒུག་ནས་ཡོད་པས་རྩོན་སེམས་མ་གློད་པར་མདུན་དུ་སྐྱོད་ཅིག།

 62. Lhakpa Wangyal

  Tashi Deleck!

  Good Luck!

 63. Tenzin kalsang

  Thank you Lobsang for representing Tibet in international platform. I wish you very good luck. God bless you

 64. Thinley wangtop

  All the best
  བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བ་ཤོག

 65. Tsering

  Sending u lots of lucks and God luck forward!! I deserve the crown!!! Lots of prayers from me and my know a persons !!

 66. Lobsang Bhuti

  Very happy for you. All the best !

 67. Sherab Pema

  All the best

 68. Tenzin

  Tashidelek , good luck.

 69. Tenzin

  Tashidelek,good luck.

 70. Tenzin Tashi

  Best of luck Kyizom

 71. Tenzin Tashi

  Good luck L. Kyizom la.

 72. namsel

  Good luck kyizom… we wish u all the best👍

 73. Tenzin

  Best of luck..

 74. Lhakpa Tsering

  Tashi delek,wishing you all the best.Our six million prayers are always with you.Be kind .

 75. Tsering Dolma

  All the very best. Hope you won miss Asia.

 76. Namgyal lhadon

  You are elegant and beautiful. All the best

 77. Karma Dawa

  Good luck !

 78. All the best👍🏻 Our best wishes are With you 💐

 79. Dhondup

  All the best free Tibet

 80. Jigsel

  YOu are the one. Miss Asia-Tibet

 81. Admirer

  All best wishes to Lobsang Kyizom la… Do you best and promote Tibet’s cause… Tashi Delek!!

 82. Sonsm

  All the best good job!!!!!!

 83. Kunchok

  2016 ལོ་ཨིཤིས་མཛེས་མ་དྲན་འདུལ་་ནང་ནས་ཨ་དང་པོ་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམས་ཡོད་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་བོ་མོ་བློ་བཟང་སྐེ་འཛོམ་ལ་བྱ་་བ་ལམས་འགྲོ་ཡོངས་བའི་ཤོག།།

 84. Sonam Haysun

  You Lobsang Asias most beautiful girl.

 85. བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད

 86. paljamlo

  སྨན་ཁྱེད་ཀྱི་རླུང་རྟ་དར་བར་ཤོག

 87. Tashi

  Tibet flourishes with u. Good luck

 88. Dolma

  Hello miss Tibet. I wish u all best of luck. Ur Luk awesome . My vote always go w u. V are proud of u.

 89. Lobsang

  Real girl have Inner peace

 90. Shawo Rigden

  དགའ་བསུ་ཡོད།ཁྱོད་རང་རྒྱལ་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།

 91. Yangkyi

  All the best… Make us proud… Your participation itself is a big achievement

 92. Kalsang Woesampa

  Good luck and Tashi Delek

 93. Tsering

  You are so beautiful ans sexy!

 94. Ten Sonam

  Goodluck💕

 95. shacha tenzin

  Beautiful and pretty I like tibet,,,best of luck

 96. shacha tenzin

  I’m frome bhutan

 97. Tenzin Jampa

  ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བར་སྨོན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
  All the best

 98. Tsering

  བློ་བཟང་སྐྱིད་མཛངས་ལགས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབ་གཅིག་ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལམ་འགྲོ་དང་ཅི་བསམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་སྨོན་འདུན་ཞུ།

 99. Chemi lhamo

  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཡོད་ ཤུགས་བརྒྱབ།

 100. Nice to see her photo.

 101. Looking Beautiful. Goodluck

 102. བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་སྨོན་མདུན་ཞུ་

 103. Heila

  All the best n good luck

 104. བཀྲ་ཤིསབདེ་ལེགས

 105. Tsering Youdon

  All the best .

 106. 潘晴

  I wish you win, good luck.

 107. Gendun Tenpa

  Good luck to you.

 108. Tashi puntsok

  I like her because she is real miss Asian.

 109. Tashi puntsok

  I like her

 110. Yeshi dolma

  Proud of you

 111. Norbu Dhondup

  Good lobsang kyizom la

 112. Chodak Legshy

  My prayers with you good luck !!! You’re so beautiful and representing our beautiful country” Tibet” Free Tibet

 113. Kalsang Tsering

  Proud of you ! Good luck for contest and may your wish come true !

 114. Tenzin phuntsok

  Best of luck, keep It up👍🏽 Hopefully more and more Tibetan vote for you. Go girl👏🏻

 115. Chogyal Tenzin

  Good luck lobsang la!!!

 116. Sonam Dorjee

  My hope and prayer for your big step. All the best!!!!

 117. Tsering wangmo

  Tashi delek.all the best.

 118. dickey tsomo

  U r doing a great job n i never step back to support any gal going forth. Blessings with u girl:) i hope u win.

 119. Lhakpa Tenzin

  Good luck and lots of prayers…..

 120. Lhakpa Tenzin

  Good luck and best wishes You wil come out as Tibetan star….

 121. Tenzin

  What a beautiful girl Lobsang Kyizom la.
  Best wishes from 7 million Tibetan
  Good luck for the title 2016 miss Aisa

 122. All the best..we are proud of you..

 123. Kungadorjee

  Lobsang kyizom is charming young Asia girl. So I vote Lobsang Kyizom.If I am judge there I am sure vote her.
  Good luck!!!

 124. Chodon

  Good luck Lobsang

 125. Dolkar

  All the best🙏🌹✌️👍💄💪

 126. Penpa

  We whole Tibetan s are always behind you…gud luck.and best wishes

 127. Thuptenrabten

  ཁྱོད་ཨ་ཤ་ཡའི་མཛངས་མའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་དུ་ཞུགས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། ཁྱོད་ལ་རང་གི་ནུས་སྟོབས་དང་འཇོན་ཐང་ཕྱི་རུ་སྟོན་པའི་བློ་སྟོབས་དཔེ་མེད་ཀྱི་ཆེ་པོ་འདུག རང་མི་རིགས་ལ་སྙིང་ནས་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། དེས་ཕྱིར་ང་རང་གི་ཉེ་ས་ན་ཡོད། རང་གི་བསམ་དོན་ལྟར་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།

 128. Tenzin dolma

  Hi Lobsang kyizom la I saw the hidden talent round where u danced with the Tibetan instrument. U completed that dance with aura. I saw your qualifications too the were eye catching. You r beauty wit brain. Therefore i m gonna wish u all the luck to win the title. U truly are deserving. All the best.

 129. Y.M. Sonam

  Win for ur self
  Win for TIBET
  Wish u all the best !!!

 130. Passang

  Best of luck

 131. Ngawang Phuntsok

  Good luck

 132. Norbu Samphel

  Free Tibet.

 133. Norbu Samphel

  བཀྲིས་བདེ་ལེགས།

 134. Gelek paldon

  Good luck

 135. lobsang Sonam

  I support you because of you are most beautiful and have a very good conduct and knowledge.

 136. བློ་བཟང་བསོད་ནམས

  རང་མི་རིགས་ལ་ད་དུང་འདི་རིགས་མང་ཙམ་ཐོན་་པའི་སྨོན་འདུན་ཡིད།

 137. ཡེ་ཤེས།

  Very pretty, I surpport You!

 138. Lobsang Sonam

  Tashi Deleks to you! Wishes you win!

 139. མཛངས་མ་བློ་བཟང་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཡོད། བོད་རྒྱལ་ལོ། བློ་བཟང་སྐྱིད་འཛོམས་རྒྱལ་ལོ།

 140. Yeshi dorji

  good luck kyizomla

 141. Dorji Yeshi

  we r proud of u …..good luck

 142. བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།

 143. Tenzin choephel

  Good luck…

 144. བློ་བཟང་ཤེས་རབ།

  ༄༅། །བློ་བཟང་སྤྱིད་འཛོམས་ལགས། ཁྱེད་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་མཛེས་མའི་འདྲེན་སྡུར་ནང་ལ་ཞུགས་པ་གུས་པའི་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོད། ཁྱེད་རང་བྱ་བ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བདང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱི་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལགས་ཞུ།
  མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།
  བོད་རྒྱལ་ལོ།

 145. Good luck, you are so beautiful ……!

 146. Lodoe

  All the best 👑👑👑

 147. Lobsang Phuntsok

  Best of luck. May lord bless you.

 148. Tenzin Namkha

  I am awestruck by your beauty….. and you are the true definition of beauty and elegance.
  Proud of you!!!
  You’ll be there in my prayer.
  Mmmmmuuuuuaaaaahhhhhhhh

 149. Sonam Lhamo

  Hey love…. you look gorgeous and very confident.
  Bless you

 150. Tenzin Lobsang

  Good Luck and you look gorgeous….

 151. བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཡོད་

 152. 100% i support for Lobsang Kyizom

 153. Lobnor

  You are deserved to be a miss Asia and all the best wishes from India … We will pary for you 😀😀

 154. You r awesme n too cute… Wit good personality..all da best fr future..lol

 155. Good luck kinda wish for you .👍🏻

 156. Tsering Tsomo

  བཀྲིས་བདེ་ལེགས་

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *